Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk overeenkomst van WinkelvanBar en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen WinkelvanBar en de klant.
Artikel 1 algemeen
1.1 WinkelvanBar is ingeschreven in het Handelsregister en is gevestigd te Apeldoorn.
1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van WinkelvanBar zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. WinkelvanBar behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 Levering
2.1 Levering zal plaatsvinden tussen 2 en 7 werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd tot 7 werkdagen niet zal worden gehaald, ontvangt de klant een e-mail van WinkelvanBar waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met WinkelvanBar te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan WinkelvanBar te melden.
2.2 Alle armbanden en sleutelhangers worden door mij met zeer veel liefde en aandacht (op maat) gemaakt. We doen onze uiterste best om jouw bestelling zo snel mogelijk bij jou op de deurmat te laten bezorgen. Jouw bestelling wordt binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd, afhankelijk van de drukte in de webwinkel.
2.2 De levertijd van wonen, lifestyle en keuken producten verschilt van 1-5 werkdagen na ontvangst van betaling. Producten die op voorraad zijn, verzenden wij zo snel mogelijk. Bestellingen worden niet apart verzonden, maar gezamenlijk als één bestelling.
2.3 De genoemde levertijden zijn een indicatie en gelden niet als verplichte termijn. Overschreden leveringstijden geven de klant geen recht op schadevergoeding of het annuleren van de order.
2.4 De levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.5 Wij bezorgen alleen in Nederland.
2.6 Indien WinkelvanBar gegevens van de klant nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat de juiste en volledige gegevens door de WinkelvanBar zijn ontvangen.

Artikel 3 Wijzigingen
3.1 WinkelvanBar behoudt het recht de algemene voorwaarden te wijzigen, evenals het tussentijds aanpassen van prijzen en herstellen van eventuele typefouten.
Artikel 4 Overeenkomst
4.1 Zodra de klant een eerste order heeft afgenomen, zowel telefonisch of per internet, zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De klant dient deze te accepteren.
4.2 WinkelvanBar behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

Artikel 5 Betalen, verzenden en annulering
5.1 De WinkelvanBar worden via de iDEAL-functie in de webwinkel betaald. Bestellingen worden uitsluitend verzonden nadat deze vooraf zijn voldaan.
5.2 Alle prijzen op de website zijn in euro’s en inclusief wettelijk vastgestelde omzetbelasting (btw). WinkelvanBar heeft het recht om de prijzen te wijzigen.
5.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
5.4 De verzendkosten voor bestellingen binnen Nederland bedragen €3,80 incl. btw voor brievenbuspost en €5,85 incl. btw voor pakketpost. Bij een besteding van minimaal
€ 50,- incl. btw neemt WinkelvanBar de kosten van het verzenden voor haar rekening. 5.5 Annulering kan binnen 48 uur na de bestelling en onder vermelding van het ordernummer en uw naam. Vind de annulering na deze periode plaats dan rekenen we annuleringskosten van €7,50 per armband.
Artikel 6 Retourneren
6.1 Nadat de klant het door haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen 14 dagen na de ontvangst van het artikel, de onderliggende overeenkomst met WinkelvanBar te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
6.2 Indien de klant de overeenkomst volgens artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant het artikel in de juiste verpakking en na overleg met WinkelvanBar per mail, terug te sturen naar een door WinkelvanBar vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
6.3 Artikel 6.1 is niet van toepassing op de op maat gemaakte producten. Het artikel is special voor u op maat gemaakt en kunnen daarom niet worden geretourneerd of geruild. Eventuele retourzending aan de WinkelvanBar zijn voor eigen rekening.
6.4 WinkelvanBar vergoed de van de klant ontvangen betalingen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de retournering.
6.5 WinkelvanBar behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag terug te betalen, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, is gebruikt of door de schuld van de klant is beschadigd.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en garantie
7.1 Klachten moeten binnen 24 uur na bezorging schriftelijk worden gemeld aan WinkelvanBar, met een duidelijk omschrijving van uw klacht.
7.2 Buiten de garantie vallen; natuurlijke slijtage, vlekken veroorzaakt door parfum, verlies van de steentjes.
7.3 Afbeeldingen, informatie en mededelingen die via de site, mail of telefonisch zijn verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk weer gegeven.
7.4 Afwijkingen van foto`s, kleuren en foutieve prijsmeldingen zijn geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding van de order.
Elke armband wordt met de hand vervaardigd waardoor het kan afwijken van de foto.
7.5 De armband voldoen aan de eisen van bruikbaarheid. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor normale slijtage of enige vorm van schade door normaal gebruik van onze armbanden.
7.6 WinkelvanBar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor indirecte schade, winst of verliesderving. WinkelvanBar kan nooit worden gehouden tot het betalen van schadevergoeding aan de klant.

Artikel 8 Overmacht
8.1 WinkelvanBar is niet aansprakelijk, voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van WinkelvanBar, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
8.3 WinkelvanBar behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is WinkelvanBar gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 9 Algemene voorwaarden
9.1 Door gebruik te maken van de webshop van WinkelvanBar aanvaardt u de algemene voorwaarden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2022 Winkel van Bar | wonen & lifestyle | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel